Nè̤ng gâe̤ng Sìng gì Gê̤ṳng-cīng

Sèng gáu gì nè̤ng Huák gì sê ging-nièng Sìng-dièng-cié ngiàng-huôi gì sióng-pieng. Gê̤ṳ-tā̤ lì gōng sê huòi-gṳng. Lì lāu Hiā sèng-hâiu sê buáng-buò, nguāi káng uòng diēng-lāng, chīng-chīng chók lì, ciáng-hō̤ iā huông cêu tiang-giéng ô nè̤ng hū kēu-hô̤. Diô bieng nè̤ng iâ muōng lì muōng sâ̤. Mò̤ nióh òng, kui-dô̤ gì nè̤ng lì lāu. I giék lā̤ ció-lièng-sìng, méng ché̤ṳ sèng-sāu, puak-buô ūng-ūng-lióh. Âu-sāu gṳng lā̤ sioh doi nè̤ng, sê̤ṳng lā̤ chók-sùng gì i-siòng, sioh beng páh lā̤ chiū, sioh beng huòi-duōng tàu ché̤ṳ. I gáuk-nè̤ng …