Mâ̤ Siŏh-iông Biĕu-dà̤, Mâ̤ Siŏh-iông Lĭk-diòng

Có̤i-gê̤ṳng ô siŏh giông sĭng-ùng, gōng Ó̤-ciŭ Guók-lĭk Dâi-hŏk (澳洲國立大學) gié-sáung-gĭ (計算機) gáu-sêu (教授) siông-dòng sì bóng lāu cūng-uâng gì Dṳ̆ng-ùng (中文) cê-iông (字樣): „我無法容忍學生作弊.“ (Nguāi mò̤-huák ṳ̀ng-ṳ̄ng hŏk-sĕng cáuk-bê.) Iā sâ̤ Dṳ̆ng-ùng muòi-tā̤ (媒體) cé̤ṳ-é gáu lāu cī giông dâi-gé, bó̤-dô̤ (報道) mâ̤ ciēu. Dáng-sê dùng-iông siŏh giông dâi-gé, mâ̤ siŏh-iông lĭk-diòng (立場), cêu …

Sāi Bàng-uâ Gōng „Sṳ̄-hìng“ Â̤-sāi Mâ̤?

Hók-ciŭ iā sâ̤ hâiu-săng-giāng ké̤ṳk sì-hèng gì īng-piéng puói-ĭng, pī-ṳ̀-gōng «Gĭ-ké-mà» (機器貓), «Màng-chiéu Mâng-uâ (漫畫) Nĭk-huò (日和)», kó̤ sŏng-diòng Hók-ciŭ-uâ. Ĭ-gáuk-nè̤ng puói-ĭng gì sì-hâiu, dŭ ciŏng téng cê-mŏk lì káng ô nék-giāng gōng cṳ̆-ngṳ̄ gì dài-sṳ̀ uâng siàng kēu-ngṳ̄. Nguāi ī-ùi cuòi ng-diŏh-sié sê ĭng-ôi gĭng-dáng gōng Hók-ciŭ-uâ gì biéng ciēu kó̤ lāu (siā gáu …