Mâ̤ Siŏh-iông Biĕu-dà̤, Mâ̤ Siŏh-iông Lĭk-diòng

Có̤i-gê̤ṳng ô siŏh giông sĭng-ùng, gōng Ó̤-ciŭ Guók-lĭk Dâi-hŏk (澳洲國立大學) gié-sáung-gĭ (計算機) gáu-sêu (教授) siông-dòng sì bóng lāu cūng-uâng gì Dṳ̆ng-ùng (中文) cê-iông (字樣): „我無法容忍學生作弊.“ (Nguāi mò̤-huák ṳ̀ng-ṳ̄ng hŏk-sĕng cáuk-bê.) Iā sâ̤ Dṳ̆ng-ùng muòi-tā̤ (媒體) cé̤ṳ-é gáu lāu cī giông dâi-gé, bó̤-dô̤ (報道) mâ̤ ciēu. Dáng-sê dùng-iông siŏh giông dâi-gé, mâ̤ siŏh-iông lĭk-diòng (立場), cêu …