Hĭ-sĕng Cê-gă, Sìng-ciòng Dài-gă

Nguāi iā dṳ̆ng-é «Nâ Nguāi Mò̤-diŏh gì Siàng-chê». Ciō-ìng-gŭng hĭ-sĕng (犧牲) lāu cê-gă, sìng-ciòng lāu dài-gă, có̤i-hâiu lā̤ ĭ sĭng-găng dák-dák ng-giăng Bù-sák, ĭ céng-mìng (證明) lāu cê-gă ô-nó̤h-sāi. Buáng-màng-buŏ ô sèng-âu nguāi iâ ó̤i tĕ̤k Gṳ̆ng-dĕk Hièng-dê (宮澤賢治) siā gì sĭ, káng «Mâ̤-giăng Hŭng-ṳ̄ (風雨)», káng gáu mĕ̤k-iù dièng-dièng-nióh.