Sāi Bàng-uâ Gōng „Sṳ̄-hìng“ Â̤-sāi Mâ̤?

Hók-ciŭ iā sâ̤ hâiu-săng-giāng ké̤ṳk sì-hèng gì īng-piéng puói-ĭng, pī-ṳ̀-gōng «Gĭ-ké-mà» (機器貓), «Màng-chiéu Mâng-uâ (漫畫) Nĭk-huò (日和)», kó̤ sŏng-diòng Hók-ciŭ-uâ. Ĭ-gáuk-nè̤ng puói-ĭng gì sì-hâiu, dŭ ciŏng téng cê-mŏk lì káng ô nék-giāng gōng cṳ̆-ngṳ̄ gì dài-sṳ̀ uâng siàng kēu-ngṳ̄. Nguāi ī-ùi cuòi ng-diŏh-sié sê ĭng-ôi gĭng-dáng gōng Hók-ciŭ-uâ gì biéng ciēu kó̤ lāu (siā gáu …